Chính sách phúc lợi

  • Chính sách tăng lương
  • Thưởng quý/Thưởng nóng
  • Thưởng vượt chỉ tiêu
  • Thưởng các dịp lễ trong năm
  • Teambuilding hằng năm

Lộ trình thăng tiến

Lộ trình thăng tiến công bằng, rõ ràng dựa trên năng lực của CBNV.

Đào tạo và phát triển

Hiểu được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Asia New Time rất quan tâm và coi trọng việc đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý nhằm phát huy tối đa năng lực của CBNV và xây dựng đội ngũ kế thừa cho Công ty, thông qua các chương trình đào tạo:

  • Đào tạo hội nhập
  • Đào tạo nâng cao chuyên môn (nội bộ & bên ngoài)
  • Đào tạo quản trị điều hành (nội bộ & bên ngoài)

Ưu đãi khi mua sản phẩm

Chính sách ưu đãi cho CBNV khi mua sản phẩm do Asia New Time phân phối, đầu tư.

Liên hệNgay